Share |

Öringens Dag 2008

Öringens Dag 2008

Skånska Kustfiskeklubben anordnar varje vår en kustfisketräff. Exakt datum varierar beroende på när Påsken infaller under våren, men det äger alltid rum en Lördag någon nång mellan slutet av mars och mitten av april. Alla är välkomna att deltaga. Nybörjare kan få goda råd av erfarna kustfiskerävar. Träffens måtto är kvalitet och det viktiga är att de som normalt fiskar pa kusten kan träffas, umgås och utbyta erfarenheter under trevliga former. Öringens dag har mångåring tradition: 2008 för arrangerar hålls arrangemanget för 16:e året i sträck. I år har Sportfiskegiganten i Malmö erbjudit sig att hjälpa till med prisbordet och någon form av demonstration av lämpliga produkter. 2008 blir 5 april i Ystad.
Regler
Träffen kommer genomförs som fisketävling. Endast kustfångad (spinn eller fluga) havsöring räknas. Dock bör sägas att det är en mycket speciell tävlingsform. Vackraste och mest välkonditionerade öringen vinner. Fångad fisk värderas enligt en konditionsfaktor som kallas Fultonformeln där fiskens längd ställs i proportion till vikten pa följande sätt:

K = G*l00 / L3
Där
K=Konditionsfaktor,
L=Längd i cm och
G=Vikt i gram.

Ju magrare fisk, desto lägre konditionsfaktor... Exempel: en öring vägande 2.5 kg med en längd om 60 cm får en konditionsfaktor om 1.16. En fisk med en längd om 70 cm och vägande 3.3 kg får ett värde om 0.96. Vissa år har det räckt med Fulton 1.05, men 1998 går till historien med minnesvärd fisk med en konditionsfaktor om över 1.30!
Det mes åtråvärda priset är tavlan med en jagande öring, och går till tävlingens vinnare.

Ystad
© scandicangler.com
Lantmäteriverket

Praktiska detaljer
5 april 2008 i Ystad
Fran kl 07:00 kommer det att finnas ett kansli för att ta emot deltagare. I år har vi kansliet nära Ystads västra infart, vid Reningsverket. Skånska Kustfiskeklubbens skyltar kommer att vara uppsatta för att visa vägen. Enklare förtäring såsom Lunda-knakar, kaffe/kaka, öl och läsk serveras på plats. Det är också här som invägning/mätning kan göras senast kl 16:00. Man kan dock börja fiska så tidigt man vill, bara man har betalt anmälningsavgiften innan start. Prisutdelning sker kl.16:30.

Tävlingsledningen kan nås på mobiltelefon 0705-929104.
Tillåten fiskesträcka är satt till hela den Skånska kusten så det bör finnas möjligheter till bra fiske, oavsett väder och vind. Klubben kan samordna eventuell samåkning for de som inte är bilburna.

Anmälan
Anmälningsavgift är 100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer 15 år och yngre, eventuellt överskott kommer att gå till klubbens fiskevårdsarbete. Anmälan görs på plats eller per tel innan 1 April. Avgiften skall betalas innan fisket påbörjas, de som inte börjar fiska vid kansliet betalar lättast per postgiro. Klubbens postgirokonto är 678539-8.

Anmälan per telefon till Jan Melin 040-134906 eller Kent Lindell 040-975635

Facebook Comments Box