Share |

Öringens dag i Skåne 9. april 2005

Öringens dag i Skåne 9. april 2005

Skånska Kustfiskeklubben anordnar våren 2005 en kustfisketräff. Alla är välkomna att deltaga. Nybörjare kan få goda råd av erfarna kustfiskerävar.

Träffens måtto är KVALITÉT och det viktiga är att de som normalt fiskar på kusten kan träffas, umgås och utbyta erfarenheter under trevliga former.Träffen kommer att genomföras som fisketävling. Endast kustfångad havsöring räknas. Dock bör sägas att det blir en mycket speciell tävlingsform.

Vackraste och mest välkonditionerade öringen kommer att vinna. Fångad fisk värderas enligt en konditionsfaktor som kallas Fultonformeln där fiskens längd ställs i proportion till vikten.

Från ca kl 07:00 kommer ett kansli att finnas vid VIK mellan Simrishamn och Stenshuvud på Skånes ostkust. Kustfiskeklubbens skyltar kommer att vara uppsatta för att visa vägen till parkeringen vid "prästens badkar". Platsen är för övrigt en av de mest kända fiskeplatserna på skånekusten. Enklare förtäring såsom Lunda-knakar, kaffe/kaka, öl och läsk serveras på plats. Det är också här som invägning/mätning kan göras innan kl 16:00. Man kan dock börja fiska så tidigt man vill, bara man har betalt anmälningsavgiften. Prisutdelning kl 16:30. Tävlingsledningen kan nås på mobiltelefon 0703-791100.

Tillåten fiskesträcka är satt till HELA DEN SKÅNSKA KUSTEN så det bör finnas möjligheter till bra fiske, oavsett väder och vind. Klubben kan samordna eventuell samåkning för de som inte själv har bil.

Anmälningsavgift är 100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer 15 år och yngre, eventuellt överskott kommer att gå till klubbens fiskevårdsarbete. Anmälan görs på plats eller per tel innan 1 April. Avgiften skall betalas innan fisket påbörjas, de som inte börjar fiska i VIK betalar lättast per postgiro. Klubbens postgirokonto är 678539-8.

Anmälan per telefon till Jan Melin +46 040/134906 eller Kent Lindell +46 040/975635.

Facebook Comments Box