Share |

16. januar - Store Havørreddag

16. januar - Store Havørreddag

Datoen kan nærmest sammenlignes med starten på bukkejagten hos jægerne og betegnes ofte for Store Havørreddag. 16. januar er nemlig den dag hvor fiskestængerne igen kan blive støvet af efter måneder med fredning. Morgenstunden vil derfor sikkert genlyde af fiskehilsenen ”Knæk og bræk”.

Så starter havørredfiskeriet nemlig officielt igen ved kysterne hvor fredningsbælterne mange steder ophæves fra den dag og i enkelte af de østvendte åer, mens de vestvendte stadig er fredet. Selvom en del af ørrederne er slunkne efter gydningen i åer og bække, så fanges der altså rigtig flotte fisk på premieredagen.

Og skulle den enkelte ikke fange en havørred så gør det heller ikke noget. At være fælles om noget på premieredagen og tilbringe timerne sammen med ligesindede er lige så vigtigt hos lystfiskerne. Igennem efterhånden står havørreden hos de danske sports- og lystfiskere meget højt på ønskesedlen. Havørreden er en af de mest eftertragtede sportsfisk, som både kan fanges i fersk- og saltvand.

Jan Asmussen tyvstartede

Havørred
© scandicangler.com
Erik Egvad Petersen

Egentlig skulle det bare have været en tur efter torsk på fjorden. Men pludselig var der gang i havørrederne da Jan Asmussen var ude for et par dage siden. – Jeg skulle bare lige prøve min påhængsmotor om den nu også ville starte i kulden, kom det fra den glade lystfisker.

I løbet af godt 10 minutter var Jan ude på fjorden og i løbet af en halv time vankede der 4-5 pæne torsk. – Og så kom der pludselig et vildt hug på stangen. Og i løbet af den næste times tid var der adskillige hug på blinket. Og flot blankfisk på 48 cm havde snuppet blinket. Den kommer nu til at ende sine dage i rygeovnen for en så fin fisk ja den skal serveres koldrøget ifølge Jan Asmussen.

Til orientering er blanke havørreder ikke fredet – de må faktisk fanges året rundt fra kysten. Det er dog de færreste af dem der måler 48 cm – de fleste af dem er desværre under mindstemålet og skal ud igen.

Forberedelserne

Lang tid inden premieredagen træffes mange og vigtige forberedelser. Hos nogle lystfiskere spiller overtro en stor rolle. Således bringer det uheld at tage en pose til fiskene med på turen.

Andre igen skal bare have en helt bestemt jakke på. Fiskehjul og fiskestænger skal efterses omhyggeligt. Linen er skal sikkert skiftes ud og de nyeste blink fra Thorfish er for længst indkøbt og trekrogene slebet sylespidse.

Katalogerne fra velkendte fiskegrejsproducenter som eks. Berkley og ABU Garcia er ofte allerede tyndslidte selvom de først udkom kort før jul. Det gælder om at være beredt. I de senere år er der kommet rigtig mange nyheder i fiskegrejsudstyr og specielt indenfor blink og kystwoblere. Thorfish-blink og Samba-woblere i de nye krasse farver er ifølge producenterne blevet meget populære hos lystfiskerne.

Hvor står havørrederne?

I lang tid før dagen oprinder har lystfiskerne valgt det sted hvor chancerne er størst for at fange en af de eftertragtede havørreder. Men vejr og vind på selve dagen spiller naturligvis en meget stor rolle.

Nogle steder kan en let pålandsvind være det allerbedste mens der andre steder skal herske en fralandsvind. Dette spiller knap så stor en rolle i ferskvand. Her er det mere vandstanden, der spiller en altafgørende rolle.

Kolding Å er en af de få vandløb, som sammen med eks. Gudenåen har sæsonpremiere den 16. januar om end her dog udelukkende for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening og så igen kun på en bestemt strækning af Kolding Å. Det er åens nederste strækning ved motorvejsbroen hvor medlemmerne må starte fiskeriet.

I de senere år er det som om der er flest regnbueørreder på denne strækning selvom der naturligvis også fanges grønlændere som de blanke havørreder kaldes i denne tid.
Teorien bag grønlænderne^er, at de blanke fisk endnu ikke er kønsmodne og trækker op i de nederste regioner af vandløbene fordi vandet er en smule lunere her end ude i havet. Selve navnet grønlændere skulle stamme fra den tid hvor blanke ørredfisk blev sendt fra Grønland til Danmark saltede i tønder. Ofte er grønlændere dog under målet – dvs. under de lovbefalede 400 som en havørred skal måle før den må hjemtages.

I saltvand er det strækningerne ved Kolding Fjord, Haderslev Fjord og Aabenraa Fjord, der er utrolig populære. Nævner man Boskov så lyser øjnene hos de fleste. Rebæk, Stenderup Hage, Varnæshoved, Loddenhøj, Barsmark og Felsbæk er yderligere et par fantastiske strækninger.

Husk det obligatoriske fisketegn

Selvom man selvfølgelig ikke kan få bekræftet om Fiskerikontrollen kommer på visit på premieredagen eller ej, så er det selvfølgelig altid en god idè at have papirerne i orden.

I Danmark skal enhver over 18 og under 67 år have det obligatoriske fisketegn med sig når der fiskes fra kysten eller i åerne på premieredagen. Det koster 100,- kr. for 12 måneder og kan købes på eks. ethvert postkontor og turistkontor.

Fiskerikontrollen kontrollerer faktisk ikke kun fisketegnet, men også fangsten og det er vigtigt at vide at havørreder først må hjemtages når de måler 400 mm og derover. Skulle man være så heldig at fange en laks så skal den mindst være 600 mm før den må hjemtages.

Regnbueørreder har intet officielt mindstemål. Nedfaldsfisk er stadig fredet – man kan bedst kende dem på deres slunkne form. Det bedste er altid kun at tage sølvblanke fisk med over målet – de andre genudsættes nænsomt – de kan fanges senere på året når de har ædt sig prægtige.

Facebook Comments Box