Share |

Att börja med Flugbinding

Att börja med Flugbinding

Fluefiskere er en hastigt voksende skare, og mange fluefiskere vælger at binde deres egne fluer. Det er vigtigt at lære håndværket korrekt fra starten, for ikke at strande i fluebindingens jungle. Til dette formål har Fly Dressing lavet nogle instruktionsfilm med den svenske fluebinder Johan Klingberg som instruktør.

Denne første film i serien handler om grundlæggende fluer og fluebindingsteknikker. Johan Klingberg er en habil fluebinder som blandt andet kendes fra artikler i bladet Flugfiske i Norden samt hans optræden på messer rundt i Europa.

Filmens første kvarter bruges på at gennemgå fluebinderens mest nødvendige værktøjer. Det er en grundig og pædagogisk gennemgang, og Johan Klingberg taler tydeligt og med en ro, som gør han svenske sprog nemt at forstå for de fleste skandinaver. Tempoet er langsomt uden dog at være kedsommeligt.

Börja Flugbinding DVD
© scandicangler.com
Fly Dressing

Efter den grundlæggende introduktion bindes en række forskellige typer fluer primært tiltænkt ørred og stalling. Sværhedsgraden stiger langsomt undervejs, og understøttes glimrende af instruktive nærbilleder og gode forklaringer. Følgende otte fluer bindes: Påfuglnymfe, Vårfluepuppe, Europa 12, Wolly Bugger, Guldribbet hareørenymfe, Kaninzonker, Klinkhamer og Streaking Caddis. Undervejs giver Johan Klingberg mange gode tips til håndtering af materialer og hvordan man kan redde sig ud af uheld under fluebindingen.

Att börja med Flugbinding har et indledende og et afsluttende kapitel, og der findes ikke ekstra materiale på DVD’en.

Teknisk er filmen en simpel studieoptagelse uden den store scenografi eller forstyrrende elementer om man vil. Mountain Media har produceret filmen for Fly Dressing og teknisk er der intet at udsætte. Lyden holdes til tale og den er som nævnt tydelig og klar. Billederne er skarpe og varierer fint mellem total- og nærbilleder. Det ses at Johan Klingberg endnu ikke har meget rutine foran kameraet, men han virker troværdig og kompetent som instruktør, og han har en god fornemmelse for, hvor en nybegynder har brug hjælp og afmystificering.

Att börja med Flugbinding er en udmærket grundlæggende instruktionsfilm, som enhver der vil stifte bekendtskab med fluebinderiet vil få glæde af. Filmen er en del af en serie, så der er straks yderligere materiale at gå til, når der melder sig et behov for yderligere udfordringer og flere fluemønstre.

Fakta
Titel: Att börja med Flugbinding
Producent: Mountain Media for Fly Dressing 2006
Spilletid: 1 time 58 minutter
Sprog: Svensk
Undertekster: Ingen
Format: 4:3 PAL

Facebook Comments Box