Share |

DM i Fluekast 2006

Arrangørerne har sat projektet i søen for at få sat et samlet fokus på fluekastets mange facetter...

Copenhagen Fly Casting Club har taget initiativet til et DM i Fluekast. Kastekonkurrencen strækker sig over to dage 10-11. juni 2006, og arrangementet afvikles på Kløvermarkens Kunststofbaner på Kløvermarksvej 50 i København. Danmarks Sportsfisker Forbund (DSF) bakker op om initiativet, og forbundet er med som observatør her i 2006 med henblik på, at videreudvikle og arrangere DM i Fluekast sammen med Copenhagen Fly Casting Club de kommnede år. Ideen er på sigt at øge konkurrencen med blandt andet juniorer og kast med tohåndsstænger. Arrangørerne har sat projektet i søen for at få sat et samlet fokus på fluekastets mange facetter, både når det gælder om at kaste langt og om at kaste præcist. Arrangementet støttes af en række sponsorer, heriblandt Scientific Anglers, Salmon Fly, Sportdres og Baltic Flyfisher. Deltagergebyr er kr. 75,- Tilmelding sker ved at indsende fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til: dm@cfcc.dk Der er fri entre for tilskuere til DM i Fluekast 2006. Program lørdag den 10. juni 2006 Præsentation af kastebanerne Program søndag den 11. juni 2006 Afvikling af konkurrence samt præsentation af nyt grej fra forhandlere og grossister.

Lasse svinger pisken
© scandicangler.com Henrik Haupt

Om Copenhagen Fly Casting Club (CFCC) Initiativtagerne til DM i Fluekast er den relativt nystartede klub CFCC. Klubben blev stiftet i november 2004 af en flok fluekasteentusiaster, der savnede et fællesforum, hvor man kunne mødes, træne sit fluekast, diskuterer teknikker og grej til forskellige former for fluefiskeri. Klubben blev startet med landets første klub af sin art, den fynske klub Fluekasteren, som model og støtteklub. CFCC's formål er at skabe et åbent fællesskab omkring fluekast som disciplin. Klubben skal give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig inden for fluekast med såvel enhånds- som tohåndsfluestænger. Klubben tæller i dag 70 medlemmer og aktiviteterne udvides hele tiden. Blandt andet har klubben faste træningsdage hver 14. dag, og der afholdes løbende forskellige temaaftener. Copenhagen Fly Casting Club er åben for nye medlemmer og det årlige kontigent er kr. 200,- Det er muligt at melde sig ind i CFCC via klubben webside. Se linket nederst på siden. Konkurrenceregler Konkurrencen er DM i fluekast med énhåndsstænger. Konkurrencen er åben for alle med dansk statsborgerskab uanset alder og køn. Udstyr Distancekast med enhåndsstang klasse 5: 1. Stangen skal kunne købes i en grejbutik og være fabriksfremstillet. Den må ikke være længere end 9,6 fod, svarende til 290 centimeter, og må højst være klassificeret til en flueline i AFTM-klasse 5. Deltagerne kan også vælge at benytte en af de stænger, arrangørerne stiller til rådighed 2. Der kastes med en standard Scientific Anglers XXD-line i klasse 5, som arrangørerne stiller til rådighed 3. Et tapeteret, monofilt forfang, 250-300 centimeter langt, med en spidsdiameter mellem 0,20 og 0,25 mm. stilles til rådighed af arrangørerne 4. Der kastes med en orange palmerhacklet flue i størrelse 10, med afklippet spids og krogbøjning. Fluen, som benyttes i konkurrencen, leveres af arrangørerne Distancekast med enhåndsstang klasse 8: 1. Stangen skal kunne købes i en grejbutik og være fabriksfremstillet. Den må ikke være længere end 9,6 fod, svarende til 290 centimeter, og må højst være klassificeret til en flueline i AFTM-klasse 8. Deltagerne kan også vælge at benytte en af de stænger, arrangørerne stiller til rådighed 2. Linen vil være et intermediate Rio Danish Seatrout skydehoved på 18 gram, koblet til en monofil skydeline med en brudstyrke på mindst 20 engelske pund. Et hjul med denne linekombination stilles til rådighed af arrangørerne og skal benyttes af alle deltagere 3. Et taperet, monofilt forfang, 250-300 centimeter langt, med en spidsdiameter mellem 0,25 og 0,30 mm. stilles til rådighed af arrangørerne 4. Der kastes med en orange palmerhacklet flue i størrelse 2, med afklippet spids og krogbøjning. Fluen, som benyttes i konkurrencen, leveres af arrangørerne Præsentations- og præcisionskast med enhåndsstang i valgfri klasse: 1. Stangen skal kunne købes i en grejbutik og være fabriksfremstillet. Den må ikke være længere end 9,6 fod, svarende til 290 centimeter. Lineklassen er valgfri. Deltagerne kan også vælge at benytte en af de stænger, arrangørerne stiller til rådighed 2. Forfanget skal være mellem 200 og 300 centimeter langt. Eget forfang må benyttes – herudover er der mulighed for at anvende et forfang, arrangørerne stiller til rådighed 3. Der kastes med en orange palmerhacklet flue i størrelse 10, med afklippet spids og krogbøjning. Fluen, som benyttes i konkurrencen, leveres af arrangørerne Kastebaner Distancekast: 1. Arrangørerne tilstræber at anlægge kastebanen således, at der ved konkurrencens begyndelse kastes med vinden 2. Distancekastene gennemføres på en kastebane, der er 6 meter bred og 50 meter lang: 3. Kasteren (O herover) skal blive stående med begge fødder bag nullinien, indtil fluen er landet. 4. Fluen skal lande inden for banens grænser, for at kastet kan godkendes. Fluen skal blive liggende, indtil dommeren giver klartegn 5. Der måles i intervaller à 10 centimeter (hele decimeter) fra nullinien til punktet, hvor fluen er landet. 6. Hver kaster har 3 minutter til at kaste så mange kast som muligt. Længste kast tæller. Næst længste kast registreres for det tilfælde, hvor to deltageres længste kast er ens, og næst længste kast afgør den indbyrdes placering. Såfremt finalister i præmierækken har ens længste og næst længste kast, fastlægges den indbyrdes placering ved en ekstra kasterunde mellem de pågældende kastere 7. Tidtageren skal anerkende kasterens ønske om time-out i tilfælde af grejnedbrud, eller hvis linen filtrer meget. Ved et time-out kan kasteren vælge mellem at tilkalde en medhjælper eller at afbryde sin kastesekvens (så den/de næste kaster(e) kan benytte banen), indtil kasteren er klar til at genoptage sine forsøg inden for den resterende tidsramme 8. Hver kaster har ret til to opvarmningskast, hvorefter der meldes klar til tidtageren, der betjener stopuret Præsentations- og præcisionskast 1. Banerne består af syv poster, hvorfra der kastes efter et todelt cirkelmål. Den yderste rings diameter er 100 centimeter, den inderste ringdiameter er 50 centimeter. Træffere i den inderste cirkel giver 6 points, træffere mellem den inderste og den yderste ring giver 4 points, og for fluenedslag uden for ringene, men inden for den enkelte banes afgrænsning, gives der 1 point. Hvis fluen lander på selve ringen, tælles der indad -det vil sige, at den højere pointværdi gælder. Fluen skal blive liggende, indtil dommeren giver klartegn 2. Ved hver post er der en nullinie, som ikke må overtrædes, før fluen er landet. Overtrådt = 0 point 3. Kasteren har ved hver post ét prøvekast, før de tre gældende kast skal afleveres. Højeste score tæller 4. I tilfælde af pointlighed mellem to finalekastere afvikles der en ekstrarunde mellem de pågældende. Der kastes ét prøve-og ét gældende kast på hver post, indtil vinderen er fundet ved sudden death Posterne Limbo: Yderringens kant er placeret 100 centimeter bag en 100 centimeter høj forhindring. Fluen skal passere under forhindringen for at kunne score. Afstanden fra kasteren til centrum af cirkelmålet er 8-10 meter. Den præcise afstand fastlægges ved lodtrækning mellem alternativerne 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975 og 1000 centimeter umiddelbart før konkurrencen. Strakt: Der kastes til ringene på en afstand af 9-11 meter. Den præcise afstand fastlægges ved lodtrækning mellem alternativerne 900, 925, 950, 975, 1.000, 1.025, 1.050, 1.075 og 1.100 centimeter umiddelbart før konkurrencen. Fra nullinien ud til ringene er der to parallelle linier med en indbyrdes afstand på 50 centimeter. Fluelinen skal lande inden for disse linier, for at træffere skal kunne tælle. Slæk: Samme post som strakt. Men nu skal fluelinen røre begge linjer for at score. Kurve: Der kastes på en afstand af 8-10 meter til ringene, der er placeret umiddelbart bag en 100 centimeter høj og 100 centimeter bred forhindring. Den præcise afstand fastlægges ved lodtrækning mellem alternativerne 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975 og 1.000 centimeter umiddelbart før konkurrencen. Fluelinen skal ligge på jorden, for at træffere skal kunne tælle; der må ikke kastes over forhindringen. Kort: Ringenes centrum ligger præcis 6 meter fra 0-linien. Mellem: Ringenes centrum ligger præcis 12 meter fra 0-linien. Lang: Ringenes centrum ligger præcis 18 meter fra 0-linen. Beregning af resultat I hver af de to distancediscipliner er vinderen den, der som angivet ovenfor har opnået det længste kast. Den bedste præsentations- og præcisionskaster er den, der har opnået flest points. Den samlede vinder findes ved at lægge det længste kast, målt i meter med én decimal, fra begge distancediscipliner sammen med pointene fra præsentations- og præcisionskonkurrencen. Det bemærkes, at sudden death-points ikke skal medtages i dette regnestykke.

Facebook Comments Box