Share |

Essential Skills with Oliver Edwards vol. 4-6 DVD

Essential Skills with Oliver Edwards vol. 4-6 DVD

Oliver Edwards seneste tre DVD’ere i serien Essential skills udmærker sig ved udelukkende at indeholde en mængde anvendelige informationer og nogle smukke billeder. Alt foregår i et roligt tempo, og Edwards er en dygtig fortæller. Desværre er der ingen undertekster til disse film, så ind i mellem gælder det om at spidse ørene.

DVD’erne er delt op i to dele. I den første del gennemgår Edwards nogle grundlæggende teknikker og metoder til at fiske fluerne effektivt. Det forudsættes at seeren er bekendt med de fleste af fagets begreber, og er man det er det til at forstå Edwards anvisninger. Der er ikke egentlige kaste lektioner, men ind i mellem får Edwards fortalt og demonstreret nogle detaljer som letter det praktiske fiskeri. Teknikkerne resulterer naturligvis i et antal landede fisk, men fokus er bestemt ikke lagt på hverken antal eller størrelse. Ganske befriende egentligt.

I filmenes anden del binder Edwards et udvalg af de fluer han benytter under det praktiske fiskeri. Fluebindingssekvenserne foregår i hjemlige omgivelser, men kan dog forekomme en smule opstillede (jeg kender ikke mange der har en kurv med brænde stående på spise/fluebindingsborder, men ideen er hermed givet videre), men bidrager på sin egen måde fint til stemningen på DVD’erne. Der mangler vel kun en flaske single malt for at fuldende billedet.

Kameravinklerne er gode, så det er let at følge med i binderiet. Endnu en gang viser Edwards sig som er dygtig fortæller, og kommer vidt omkring de anvendte materialer og historier relateret til fluerne. Der er altid lærerigt at se dygtige fluebindere, også selvom de binder fluer man ikke selv har tænkt sig at kaste sig over. Måden hvorpå de udvælger og behandler materialer på samt brug af tråden er altid inspirerende. Edwards gør det nemt at følge med, da langt de fleste teknikker bliver beskrevet grundigt.

Menuerne er overskuelige og fungerer glimrende. DVD formatet er udnyttet på fornemste vis i serien. Som er naturligt supplement følger der med hver DVD også et lille hæfte hvor fiskeriet, grejet og fluerne er beskrevet.

Essential Skills with Oliver Edwards Volume 4 – Wet Fly Fishing on Rivers

Oliver Edwards DVD
© scandicangler.com
DGP Productions

Fishing Skills (34 min.)
Edwards gennemgår på denne DVD vådfluefiskeri. Ikke et vådfluefiskeri som nødvendigvis er en del af den normale danske fluefiskeopdragelse, men derimod et fluefiskeri, som det blev beskrevet for godt 100 år siden af blandt andet W.C. Stewart, T.E. Pritts samt Edmonds og Lee: North Country wets/spider fishing. Kort fortalt er der tale om korte kast på tværs eller direkte opstrøms.

Edwards er god til at inddrage historien i sine fortællinger om metoderne han anvender. Edwards demonstrerer fire metoder: Across and Down, Square Across, Escalator og Upstream. Kun de tre sidste metoder lader fluen/erne fiske naturligt. Disse metoder er ved at udgå af den engelske tradition, og Oliver Edwards slår et slag for at metoderne bevares. Både på grund af deres effektivitet men også af historiske årsager. Under fiskeriet gentages kastene talrige gange – på grænsen til det kedelige, men Edwards kommentarer holder dog interessen fanget.

I modsætning til de øvrige DVD’ere i serien som jeg har set, gennemgår Edwards ikke det grej han benytter så grundigt. Især beskrivelsen af setup’et med tre fluer på forfanget kunne godt bruge lidt mere omtale. I det hele taget virker denne film en smule mindre gennemarbejdet end de øvrige.

Oliver Edwards DVD
© scandicangler.com
DGP Productions

Fly Tying (71 min.)
Oliver Edwards binder seks fluer af ældre samt en enkelt af nyere dato: March Brown (12 min.), Snipe Bloa (11 min.), Dark Needle (11 min.), Greenwell’s Glory (16 min.), Stewart’s Black Spider (12 min.) og endelig sin egen Yellow Spider (9 min.). Rækkefølgen virker desværre lidt rodet og introduktionen til fluerne kommer først ved flue nummer to. Men undervejs fortæller Edwards passioneret om W.C. Stewarts bog Practical Angler og om fortidens silkeorms gut m.m. Stilen med disse fluer er meget simpel, og kunsten er ikke at bruge for meget materiale. Dette er sparsommeligt bundne fluer der ikke rigtigt ligner noget, men alligevel ser meget livagtige ud.

Teknikkerne som gennemgås i denne DVD er gode og gennemtestede, men det er som om der, trods de historiske tilbageblik, mangler noget i denne film.
Fakta
Titel: Essential Skills with Oliver Edwards Volume 4 – Wet Fly Fishing on Rivers
Producent: DGP Productions 2006
Spilletid: 105 min.
Format: 16:9 – ingen undertekster
Sprog: Engelsk

Essential Skills with Oliver Edwards Volume 5 – Big dry flies for Fast Water

Oliver Edwards DVD
© scandicangler.com
DGP Productions

Fishing Skills (83 min.)
Fiskeridelen begynder med en introduktion til filmen og dernæst en gennemgang af forskellige teknikker, delt op på de fluer der bindes i anden del af filmen. Denne del rundes fint af med en opsummering.

Hovedvægten er lagt på fiskeri med Hans van Klinkens Klinkhåmer. Edwards fisker den i forskellige variationer og på forskellige måder. Han er god til at fortælle om hvorfor, og hvornår han bruger de forskellige måder. Det er desværre ikke altid at billederne understøtter det der bliver sagt. I en del fiskesituationer ser man kastet, hvorefter der bliver klippet til et udsnit af vandet hvor fluen bør være, og bedst som man kigger efter fluen bliver der klippet hurtigt væk igen. Når Edwards fighter fisk er det heller ikke altid at det er den bedste vinkel der vælges, og det sker mere end en gang at fisken hopper ud af billedet.

Som titlen antyder er dette ikke en komplet gennemgang af tørfluefiskeri, men derimod en samling teknikker de fleste hurtigt vil kunne lære og bruge til at fange fisk i de fleste situationer. Desværre kræver det dog en del viden om generelle fiskebegreber, så det er ikke en guide til

Oliver Edwards DVD
© scandicangler.com
DGP Productions

nybegynderen. Der er også et afsnit om flere fluer på forfanget, hvor Klinkhåmeren fungerer som en form for strike indikator.

Fly Tying (59 min.)
Fluerne der bindes i denne film er: Klinkhåmer (Light Tan – 26 min.), Ballon Caddis (13 min.) og Tape Wing Caddis (20 min.). Alle tre moderne fluer der gør brug af en ”ny” teknik eller anvender materialerne på en ny måde. Edwards gør en dyd ud af at fortælle om fluernes historie. Der bliver naturligvis talt om størrelser og farvevarianter. Edwards holder sig tæt til original fluerne, men går alligevel ikke af vejen for at komme med alternativer, hvor han ser dem.

Nyt for mig var anvendelsen af foldet klisterbånd (tape) til den karakteristiske vinge på vårfluerne. Edwards viser nogle naturtro varianter hvor fjer er klistret på undersiden, men han demonstrerer også en nemmere variant hvor tapen dubbes med CDC fjer. Alt i alt en super film for alle som interesserer sig for tørfluer og tørfluefiskeri. Og hvem gør ikke det?

Fakta
Titel: Essential Skills with Oliver Edwards Volume 5 – Big dry flies for Fast Water
Producent: DGP Productions 2006
Spilletid: 142 min.
Format: 16:9 – ingen undertekster
Sprog: Engelsk

Essential Skills with Oliver Edwards Volume 6 – Streamer Fishing on Rivers

Oliver Edwards DVD
© scandicangler.com
DGP Productions

Denne film omhandler fiskeri med streamere i strømmende vand. Edwards fortæller, at streamer fiskeriet i England domineres af fiskeri i stillestående vand, typisk i de store reservoirer. Edwards fremhæver at streamerfiskeri i strømmende vand er en fremragende teknik i de situationer, hvor fiskene ikke er aktive i overfladen. Endvidere giver streamernes størrelse også generelt større fisk.

Fishing Skills (52 min.)
Fluerne deles op i Attractors/ provokationsfluer og Deceivers som imiterer forskellige fisk. Edwards gennemgår det grej han anvender herunder samlinger og knuder. Herefter gennemgås det vand der skal fiskes igennem og særligt interessante steder udpeges.
Jeg kan godt lide at se undervandsoptagelser af fluerne. Det er rart at se hvordan fluerne opfører sig ved fiskeri.

Edwards giver tips til kast med sinktipline, som han anbefaler ved dette fiskeri, samt viser forskellige indtagnings varianter. Edwards fanger et par sculpins og en krebs i et net, og taler om farvevariationer og viser hvor tæt hans imitationer kommer på naturlig form og bevægelse.

Oliver Edwards DVD
© scandicangler.com
DGP Productions

Fly Tying (70 min.)
Edwards lægger ud med at binde en Snappy Poodle. En simpel flue bestående af en hale og et antal vinger af marabou, krop af lite-brite samt et af de nye Moser snapheads. Selvom Edwards kalder denne flue en for Attractor, mener jeg nu, at det er en fin imitation af en lille fisk.

Langt hovedparten af fluebindingen på denne DVD går med fluen Waggy Tail Sculpin. Næsten en time bruger Edwards på at binde og fortælle om denne flue. Resultatet en fantastisk imitation, men som nævnt tager det noget tid at binde den. Først skal halen skæres ud af et kaninskind og klippes i den rigtige form. Kroppen skal være bred, men ikke høj. Dette klarer han ved en alternativ brug af wire. Endelig formes hovedet af uld og til sidst farves fluen med en pen for at få det spættede udtryk. Denne flue må også være ren dynamit på kysten.
Fakta
Titel: Essential Skills with Oliver Edwards Volume 6 – Streamer Fishing on Rivers
Producent: DGP Productions 2006
Spilletid: 122 min.
Format: 16:9 – ingen undertekster
Sprog: Engelsk

Facebook Comments Box