Share |

Fynske Havørred Hotspots

Guide med gode beskrivelser...

Der er næppe nogen landsdel, der har fået sine fiskemuligheder efter havørred så grundigt beskrevet som Fyns. De første 117 er blevet udpeget på fornem vis af Syddansk Turisme i den lille bog Havørredguide - 117 Fine Fynske Fiskepladser.

Endnu flere er udpeget på lystfiskeri.dk, og så er der de pladser, som der er skrevet om i diverse fiskeblade gennem tiden. Med kun cirka en tiendedel af Danmarks samlede kyststrækning på 7.000 km siger den dækning alt om hvor fint et havørredfiskeri, fynboerne har til rådighed. Nu er der føjet endnu en beskrivelse til – Fynske Havørred Hotspots.

Fynske Havørred Hotspots har i modsætning til 117 Fine … intet markedsføringsformål men er udgivet på eget initiativ af den fynske havørredfisker og kommunikationsrådgiver, Martin Mouret. Der er tale om et magasin-lignende hæfte i A4-format, der veksler mellem det overordnede formål at udpege og beskrive kystfiskepladser på Fyn og artikler om havørredfiskeri i almindelighed.

Fyn guide
© scandicangler.com Redaktionen

I stedet for at komme vidt omkring på Fyn, er beskrivelserne af pladserne koncentreret om fire områder på henholdsvis Nord-, Vest- og Sydfyn og den sydlige del af det Sydfynske Øhav. Alle beskrivelserne er skrevet af Fisk og Fris skribent, Simon Gad. Efter Google Earth og Maps m.fl. er blevet hvermandseje, er et skrivebordsstudie af kystfiskepladser uden brug af luftfotos næsten utænkelig, og teksten er da også suppleret med store luftfotos med pile til og numre på de beskrevne pladser.

Der er ikke en finger at sætte på kvaliteten af Fynske Havørred Hotspots. Den fornemmes at være hele den hundredekrone-seddel værd, som guiden koster - godt papir, gode billeder, teksten er godt redigeret, og layoutet er friskt uden at være popsmart. På den anden side er det dog svært at se meningen med dette seneste skud på stammen, der blot betræder de samme stier som sine forgængere. 

Facebook Comments Box