Share |

Grindsted Å

Den jyske hedes klarvandede perle

Grindsted Å har sit naturlige udspring omtrent 10 kilometer øst for Billund, på den af istiden formede jyske højderyg. Herfra slår og slynger åen sig små 40 kilometer vestover igennem et smukt urdansk hedeslettelandskab, hvor den slutter sig til et andet fortrinligt fluefiskevand - Ansager Å – og derefter bliver til Varde Å.

På sin betagende men lettere forjagede rejse mod Varde Å og i sidste ende Vesterhavet, viser åen spændende og forskelligartede sider af sig selv, alt imens den svulmer af stolthed og tiltager i storhed. Her er kilometer efter kilometer af fremragende ørredvand at udforske, og for hvert af sine utallige sving og slyngninger, udfolder åen nye indtagende og tillidsvækkende åstræk for den eventyrlystne åfluefiskers blik.

I engene summer det af liv, og selvom åen med sit slørende og forvrængende vandspejl kunne mistænkes for at forsøge at hemmeligholde en underfundig verden under vandet, er det ikke svært for det trænede øje at konstatere, at selve åen også emmer af liv. I åens kølige og klare vand, i den hastige hovedstrøm, i de dybe strømrender, under brinkerne og i ly af åens righoldige fauna huserer smukt aftegnede og stærke bækørreder. De nyder godt af åens klare, iltholdige vand og almene vækstbetingelser. Ikke mindst det rige og variede insektliv, og de trives i det hele taget i en sådan grad, at bestandene efterhånden rummer både mange og store fisk.

Grindsted ÅHelt så godt har det dog ikke altid været. Tilbage i 30’erne og frem til slutningen af halvtredserne ledtes massive mængder kemikalier direkte ud i åen fra lægemiddelsproduktionen på Grindstedværket. Dengang, og i en lang årrække efter at den direkte udledning af kviksølvholdige spildstoffer i åen ophørte, stank åen fælt, og hovedparten af dyre- og plantelivet i åen nedstrøms Grindsted by døde bort.

Selvom åen i dag med sit klare vand, sin righoldige fiskebestand og sin mangfoldige fauna lader til at have genvundet tidligere tiders kvaliteter, er dette i det store hele en illusion. Åen bærer nemlig stadig på en tung og uretfærdig historisk byrde – omkring en kilometer af åen i selve Grindsted by er stadig massivt forurenet, og under byen ulmer fire store giftdepoter, hvis nedsivnings- og udvaskningsrisici miljøteknikerne endnu ikke har fuldt overblik over.

Af disse grunde kan det heller ikke for alvor anbefales at hjemtage og spise fisk fanget på åens stræk umiddelbart i og nedstrøms Grindsted by. Det er tragisk, at fortidens synder fortsat klinger ominøst og ildevarslende i vor tid, og at åens fremtidige velbefindende ikke uden videre kan tages for givet!

Selvom Grindsted Å altså har lidt betragteligt under tidligere tiders manglende miljøhensyn, kan man lykkeligvis glæde sig over, at åen nu er blandt de mest klare vandløb herhjemme. Og til trods for at åen igennem de seneste årtusinder har gravet sig ganske dybt ned i terrænet, og mange åstræk derfor er særdeles dybe, er der – med den rette diskretion - virkeligt gode muligheder for at spotte fisk selv i åens dybeste huller. 


Facebook Comments Box