Share |

Havørred på kysten 1 - Thomas Vinge

Havørred på kysten 1 - Thomas Vinge

Havørred på kysten 1 - Thomas Vinge

Smukke og stemningsfulde sorthvide billeder fra de danske kyster, som får tankerne til at flyve og som giver denne umiskendelige rykken i armen. Det er en af de mange ting, som gør bogen til en æstetisk nydelse. Illustrationer af fødedyr, som ikke blot er forlæg for fluer, men også er små kunstværker i sig selv, er en anden.

Thomas Vinge har opbygget et kæmpe netværk af "bindegale" lystfiskere. De fleste danske, en del från hinsidan og en håndfuld fra resten af kloden. Deres utallige erfaringer og Thomas Vinges egne, kombineret med biologisk viden, giver bogen tyngde.

Havørredens spisevaner langs vore kyster er hele værkets kerne, da det jo har åbenlyse konse-kvenser for hvor den træffes, og hvordan en given flue bindes og fiskes. Mon ikke danske havørredfiskere har fremsat flere teorier om dette, end videnskabsmænd om universets tilblivelse ? Jeg tror det, men her i bogen er der brugbar viden at hente. De enkelte fødedyr har hver deres afsnit, som behandler biologi, forekomster og træffetider.
Her finder du også et par gedigne overraskelser, som f.eks. at en undersøgelse fra Limfjorden afslører, at i en periode fra marts til april udgjorde sandorm hele 19% af de undersøgte havørreders føde.Hvert afsnit sluttes af med nogle bud på fluer, som imiterer byttedyret. Fluerne er flot bundet og gengivet med farvefotos i høj kvalitet.

Du repræsenteres for et bredt udvalg af nyere fluermønstre, og dem, der forlængst har slået deres navn fast. Hvert fluemønster får en kommentar med på vejen, enten med anvisninger til hvordan du binder den, fisketips eller ople
velsen, historien bag fluens udvikling.

Afsnittene om årets gang på kysten og om byttedyr har så almen karakter og værdi, at du kan hente noget i din havørredjagt, selv om du ikke bruger fluestangen.Bogen rummer også en generel del om fluer og fluebinding, hvor emner som kontrast, silhouet, vægtbelastning, øjentyper og meget andet nøje gennemgås.

Du får også den historiske baggrund for udviklingen af det skandinaviske kystfluefiskeri. Den er set før, men ikke så vidtfavnende. Joh - grundighed er en dyd, som Thomas Vinge dyrker.

Hvis du søger råd om grej, kaste teknik og flueliner, er dette ikke bogen. Bogens undertitel; Fødedyr, imitation og fluer, holder nemlig hvad den lover, og Thomas Vinge formidler stoffet i en suveræn stil (i begge bind). En stil som, det hastigt stigende antal danske fiskeudgivelser til trods, alt for sjældent ses.

Derfor ros til både forfatter og forlag for dette koncept.

Facebook Comments Box