Share |

Make’em Swim

Make’em Swim

Michael Frödin er blandt de fluefiskere, som for alvor har udviklet det skandinaviske laksefluefiskeri gennem de seneste to årtier. Sammen med Håkan Norling har han forfinet fluebindingen, især gennem nye måder at tænke rørfluer på. Det har blandt andet resulteret i Salar krogserien produceret af Partridge, og Fits-systemet produceret af Guideline. For sidstnævnte har Michael Frödin tidligere lavet to fine DVD’er om binding af laksefluer på henholdsvis kroge og rør.

På DVD’en Make’em Swim fokuserer Frödin udelukkende på rørfluer og udelukkende på brugen af de nye coneheads, Turbocones. Titlen refererer til, at den mest effektive lakseflue bør være den som virkelig svømmer og ser levende ud i strømmen. Selv om man i årtier har fanget titusinder af laks på rørfluer med relativt stive materialer, så har fluernes gang og bevægelse i vandet ikke været optimale. Især ikke under fiskeri i svag strøm.

Turbocones gør to ting for laksefluerne. Som almindelige coneheads balancerer de fluerne, så de ikke hænger skævt i vandet på grund af krogens vægt. Det vigtigste er dog, at de er bredere end almindelige coneheads. Michael Frödin beskriver selv faconen som, at laksefluerne får en lille kinahat på hovedet. Conens konkave facon og bredde giver turbulens i vandet omkring fluen, så bløde materialer vil pulsere uanset strømmens hastighed. Denne selvskabte turbulens omkring fluen gør også, at man kan anvende de blødeste og mest levende materialer til fluerne. Materialer som normalt ville kollapse i den svageste strøm. I filmen giver Frödin guidelines for fluens og vingens længde kontra krog og størrelse Turbocone.

DVD
© scandicangler.com
Guideline

Trods mere end to timers spilletid, så binder Michael Frödin ikke mange forskellige fluer i filmen. Det vigtigste er naturligvis heller ikke det eksakte mønster, men typen af flue eller teknikken bag. Frödin binder de helt simple fluer The Simple Fly og Turbo Skater, en i øvrigt rørende simpel måde at binde fluer til hitch fiskeri på. Af regulære mønstre binder han favoritterne Phatakorva og Greenlander, og for pointens skyld binder han en opdateret version af klassikeren Willie Gun.

Ud over en lille fiskesekvens som introduktion indeholder DVD’en ikke praktisk fiskeri. Som illustration bades enkelte af fluerne i en vandtank med gennemstrømning.

Michael Frödin er en erfaren herre, og han fungerer afslappet og grundig gennem hele instruktionen. Han brænder entusiastisk for sin sag, og hans fluer ser besnærende ud. Frödin ser ud som om han har lyst til at løbe ud til elven og binde sine fluer på forfanget, når han har bundet dem. Det giver lyst til selv at sætte sig til stikket og finde nærmeste laksevand i en fart. Fluerne skulle efter sigende kunne overliste selv de trægeste laks, omend Michael Frödin understreger, at det vigtigste element stadig er præsentationen og farten på fluen under selve fiskeriet.

Fakta
Titel: Make’em swim
Producent: Mountain Media for Guideline 2008
Spilletid: 123 minutter
Format: 16:9
Sprog: Svensk, Engelsk

Facebook Comments Box