Share |

Politikens Danmarks serie

Politiken har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udgivet en flot serie om Danmarks natur…

Danske sportsfiskere har rige muligheder for fiskeri. Som de fleste ved har Danmark adskillige tusinde kilometer kystlinie fra Skagen i nord til Bornholm i øst. At der hertil skal lægges 120.000 søer og omkring 40.000 kilometer åer med ferskvand, gør det ikke altid lige nemt at bestemme sin fiskeplads.

Ud af en længere serie fra Politikens Forlag om Danmarks natur har vi kigget nærmere på to bøger, der kommer ganske langt omkring ud i at beskrive Danmarks kyster, søer og åer. Bøgerne er ganske vist ikke skrevet udelukkende til os sportsfiskere, men der er alligevel en masse værdifuld information at hente. Begge bøger er overskueligt opbygget ud fra geografiske inddelinger som vi kender dem; Nordjylland, Vestjylland, Sønderjylland og så videre.

De enkelte områder er dog forskelligt beskrevet ud fra en række piktogrammer, hvor kystområder beskrives via: Strand og hav (typen), Det nære bagland, Livet i vandet, Opskyl, Plantelivet, Dyrelivet, Geologiske forekomster og Kulturforhold, men Søerne og Åerne beskrives med grupperne: Landskabet, Åen eller Søen, Plantelivet, Livet i vandet, Dyrelivet, Historie, Friluftsliv og Beskyttelsesstatus. Begge er de glimrende krydret med flotte billeder, der straks minder læseren om Danmarks mangfoldige muligheder, og under hvor forskellige forhold vi bedriver vores hobby. Begge bøger har ligeledes en del kort med henvisninger til seværdigheder, parkeringspladser og lignende. En del af vandene er ligeledes beskrevet som fiskevande, men her er det vigtigt ikke at læse bøgerne således, at de vande hvor der ikke nævnes fiskeri, ikke er fisk bare. Kriterierne i bøgerne må have været vande der er offentligt tilgængelige, og der er således langt større muligheder ved at kigge på lokale foreningers fiskevande. Som sagt kommer bøgerne langt omkring, men med et kig på de tal, der nævnes indledningsvis, er det klart at ikke alt er med. Bøgerne er fine som inspiration til alternativer fiskepladser i et område, eller ganske enkelt som oplysende læsning om den natur man som dansk sportsfisker så ofte bevæger sig rundt i. Fakta Titel: Danmarks Kyster & Danmarks Søer og Åer Forfattere: (Kyster)Valdemar Kappel, Torben Gang Rasmussen og Jørn Waneck (Søer og Åer) Søren Olsen Forlag: Politiken Sider: 296 (Kyster), 352 (Søer og Åer) ISBN: 87-567-5775-1 (Kyster), 87-567-6364-6 (Søer og Åer)

Facebook Comments Box