Share |

Salt Sjøørret på Flue

Runar Kabbe tilbage efter havørred i Skandinavien...

Norske Runar Kabbe tonede sidste år frem på skærmen med sin film Havaborr på Flue om sommerens fiskeri i Oslofjorden. I sin nyeste film afslører han hvad han brænder for resten af året. Runar fisker efter havørred så ofte han kan hele efteråret, vinteren og foråret. I Salt Sjøørret på Flue er vi tilbage ved Oslofjorden, men jagten på kystens ørreder driver også Runar Kabbe til Sverige og Danmark, hvor han fisker efter de store kystørreder rundt om Bornholm. Filmen er inddelt i en række kortere eller længere kapitler fra Sverige til Æg og Bacon til den Gyldne Time. Filmen er en skønsom blanding af fiskeoplevelser og instruktion. I en række situationer fisker Runar alene, men på turene til Sverige og Danmark har han allieret sig med ligesindede.

Sjøørret DVD
© scandicangler.com Redaktionen

På Bornholm illustrerer han hvordan en guide kan være en god genvej til havørreden. Konkrete tips til udstyr, fluer og så videre findes i det omfattende ekstramateriale. Her åbnes også flueboksen og Runar bindet et par af sine favoritter hjemme ved fluestikket i studiet. Fluerne overrasker ikke som nyheder, men det er bemærkelsesværdigt, at Runar igennem filmen ofte tyr til den simple amerikanske bucktail streamer Jiggy. En god reminder i en tid, hvor der gives meget opmærksomhed til en del mere komplicerede havørredfluer. Runar skelner pragmatisk mellem rejefluer og baitfishfluer. Holdt op mod det typiske danske kystfiskeri i relativt lavt vand, så fiskes der i filmen ofte i de dybere fjorde, både fra land og fra pontonbåd. Hvor fluerne ikke varieres det store, så bliver vanddybden i højere grad udfordret, og Runar fisker gerne med synkeline. Det fortælles, at Runar lader tidevand, vind og vandtemperatur styre sit fiskeri, men det beskrives desværre ikke ret meget nærmere.

Sjøørret DVD
© scandicangler.com Redaktionen

Salt Sjøørret på Flue er en vellykket og hyggelig film. Teknisk gør Runar ikke fiskeriet sværere end det er, men det er lidt synd, at vi så at sige bliver på overfladen ud i hvorfor han fisker som han gør. Filmens styrke er, at den illustrerer de mange spændende fiskemuligheder vi har i Skandinavien, når det gælder havørred. Runar Krabbes entusiasme og enorme fiskeglæde brænder godt igennem, og det virker næsten som om havørrederne slår et ekstra slag med halen til ære for ham. Ære skal Runar også have for hans holdning til fiskeriet, catch and release, yngel- og vandløbspleje. Godt at vise stærke holdninger uden at løfte pegefingeren. Teknisk er filmen god. Lyd og billeder hænger godt sammen. Scanout har for længst vist høj klasse på stillbilleder, og der er ingen tvivl om at en række af kvaliteterne rykker med over i de levende billeder. God stil med rette blanding af action og fredfyldt fiskeri. Der er en del film om emnet på banen, og selv om denne DVD ikke tilfører revolutionerende nyt til genren, så får den sin fortjente på filmhylden. Fakta Titel: Salt Sjøørret på Flue Producent: Scanout Productions 2009 Spilletid: 69 minutter + 73 minutter bonus Format: 16:9 Sprog: Norsk

Facebook Comments Box