Share |

Scientific Anglers Ultra 3 - AST

Scientific Angler’s er netop kommet med en ny flueline der er forbedret på især to væsentlige områder.

Scientific Angler’s har på deres topliner en ny form for coating – AST. Det betyder Advanced Shooting Technology, det skulle betyde væsentlig bedre skyde og flyde egenskaber.

Og AST linerne har virkelig gode skyde egenskaber, og det er som bekendt vigtigt ved især korte kast - hvor man ikke har den store line mængde ude.

Stalling fra Idre fjell
© scandicangler.com Frank Jensen

Selv korte tørfluekast vil ikke være noget problem med AST linen. Hvad de forbedrede flydeegenskaber angår, er det svært at vurdere, men de flyder mindst lige så længe som tidligere modeller, og de var og er, så absolut fortsat blandt de bedste på markedet. Yderligere er der en væsentlig forbedring i relation til AST-linens hukommelse – eller rettere mangle spå samme! Jeg har nu haft muligheden for at prøve to liner 4#-5# WFF i en periode og kan roligt sige at de høre til blandt favoritterne af mine flueliner. Dog er der også et par mindre positive elementer. Hvis der skal kastes på længere distancer er der behov for øget linehastighed og smallere linebugter – Følgevirkningen er at AST linen har tildens til et lidt for hårdt overslag – Noget som kunne tyde på en lidt for kort fronttapering, men derudover har linen en meget rolig gang i luften. Jeg havde også en lidt irriterende oplevelse ved strømvandsfiskeri. Spidsen af AST linen havde svært ved at holde sig flydende – noget der resulterede i korte drev med tørfluen.

Stalling fra Idre Fjell
© scandicangler.com Frank Jensen

Det efter min mening lidt hårde overslag vil med held kunne udnyttes så forfanget strækker helt ud på liner fra klasse 6, specielt når der fiskes med større fluer f.eks. på kysten eller efter opgangsørreder i åen. Alt i alt kan jeg kun anbefale disse nye AST liner fra Scientific Anglers til såvel øvede som nystartede fluefiskere. De er letkastende og smidige at arbejde med. Ligesom øvede fluefiskere vil nyde godt af de forbedrede skydeegenskaber.

Facebook Comments Box