Share |

Surfcasting i en nøddeskal

Lange kast og eksotiske fisk

Surfcasting i en nøddeskal

Surfcasting er efterhånden blevet synonym for både langdistancekystfiskeri og regulært længdekast på land. Begge dele har sin berettigelse, idet langdistance kystfiskeri forudsætter kastetræning, og disciplinen længdekast på land er opstået ved fascinationen over hvor langt, man egentlig kan kaste.

For at øge udbyttet ved surfcasting er Dansk Surfcastingklub blevet dannet. Herved er det blevet muligt at udvikle både langdistance kystfiskeri og længdekast ved at udveksle erfaringer og deltage i nationale og internationale konkurrencer. Efterhånden som medlemmerne har opnået de nødvendige færdigheder, har flere og flere forøget deres fangster fra kysten. Dette er et ønsket skridt i retningen mod et af klubbens hovedformål; nemlig at kunne fange fisk fra kysten hvor som helst, og når som helst gennem tilpasning af fiskestrategien.

Disse alsidige aspekter ved surfcasting er i kontrast til hidtidige tiltag for at øge glæden ved kystfiskeri, så som udsætningen af fisk, for at tilpasse fangsten til lystfiskerens evner. Surfcasteren prøver at gå den anden vej ved at tilpasse lystfiskerens evner til fangstmulighederne.

Udstyret

surfcaster med skrubbe
© scandicangler.com
Kristian Ø. Pedersen

Der er ingen formelle krav til udstyr og kastelængde, før man kan kalde sig surfcaster, men typisk vil de færreste kunne klare at kaste et forfang med 2 agnede kroge længere end 100 m med en line, der kan holde til fiskeriet, uden egentlig surfcasting-udstyr og kasteteknik. Dette er en smal sag for den øvede surfcaster.

Flere danske surfcastere har fået målt kastelængder på over 180 m med agnede kroge. Dimensionerne på egentlig surfcastingudstyr begynder ca. ved en 12 fods stang, et hjul med plads til ca. 250 m 0.35 mm line og et lod på 125 gram. Mindre kan sagtens gøre det, men kræver endnu bedre kasteteknik.

Stangen bør være fremstillet til formålet, altså være en surfcasting-stang. Denne har typisk et stift bundstykke og en elastisk midtersektion for at kunne levere varen. Om, hjulet er et multihjul eller et fastspole hjul, er lidt af en smagssag.

Multihjulet fylder mindre, og de længste kast hidtil er foretaget med multihjul. Fastspolehjulet er for mange lettere at kaste med i begyndelsen, og i de tre afholdte danske mesterskaber i surffiskeri har vinderne anvendt fastspolehjul.

Oftest er et godt fastspolehjul langt dyrere end et godt multihjul. Kort sagt giver multihjulet længere kast, mens fastspolehjulet sagtens kan anvendes ved surffiskeri - vi har i hvert fald ikke fået klager over udstyret fra de fisk, vi har fanget.

Facebook Comments Box