Share |

Varme tips til Vellerup Vig

Vellerup Vig - En kendt efterårs location, men også nu i højsommeren kan der fanges ørreder - og multer!

Dette lille indhak af en vig, på den østlige side af Isefjorden har igennem en menneskealder været kendt for sit ørredfiskeri - specielt i vinterhalvåret.

Årsagen til, at vigen har en tiltrækningskraft på ørrederne, skyldes åudløbet i bunden af vigen. I sommerhalvåret ligner denne å kun en grøft, men i efteråret og vinteren er der gydemodne ørreder i åen. De ørreder - der i vinterperioden - ikke trækker op i åen for at gyde, luner sig i det ferske vand i åudmundingen. Lystfiskere har for længst fundet ud af, hvornår fiskeriet i Velllerup Vig er bedst.

Nemlig i efteråret og vinteren - specielt, hvis man kan ramme den dag hvor isen går på vigen. Mange lystfiskere glemmer desværre, at der 500 meter på hver side af åen, er et fredningsbælte. Det er synd og skam, at man næsten hver dag, ser granvoksne lystfiskere fiske lige inden for fredningsbæltet. Hvis man påtaler disse lystfiskeres ulovligheder bliver man ofte mødt med et dræberblik.

Skal vi som lystfiskere opnå noget i kampen om, at få begrænset garnfiskernes hærgen er der nogle helt basale fiskeregler som vi SKAL overholde - fiskene må ikke fiskes i fredningszonen. Så er det sagt! Vellerup Vig kan fiskes fra syd- eller nordsiden. Hver fiskebare side af vigen er ca. 750 meter lang. Midten af Vellerup Vig er ikke særlig spændende. Fra 4 meterkurven og udefter, består bunden af blød mudder hvor man iøvrigt kan træffe store skrubber.

NORDSIDEN

Plads 1

© scandicangler.com

Lige efter fredningsbæltet hvor vejen fra Vellerup by ned mod sommerhusområdet drejer 90 grader lige før vandkanten, kan fiskeriet starte. Bunden på det meste af nordsiden af vigen er meget blød. Vanddybden er meget ringe langt ud fra land, så waders er et "must". Fisk mens du vader ud i vandet. Det er ofte sket at fiskene står hent inde på det lave vand. Fiskeriet på denne plads er maskinfiskeri forstået på den måde at enten står man stille og venter på at fisken kommen til dig eller også vader du stille og roligt ud mod vest mens du affisker pladsen. Fødeemnerne har er fjordrejer, kutlinger pigsild og tanglopper. OBS! Pas på når du vader. Området er fyldt med flere pæne sten og klodser til sommerhusejernes joller. Disse "skvatfælder" er umulige at se, hvis vandet er grumset.

Plads 2

Henne ved Hønseriet er bunden mere fast med pletter af ålegræs. Fiskeriet ved denne plads er det samme som ved plads 1 - maskinfiskeri. Se godt efter når du vader. Der kan være huller i bunden så der pludselig er 30-40 cm. dybere end det niveau du er på. Specielt pigsild, rejer og kutlinger holder meget af at søge skjul i skovene af ålegræs. På bar bund som plads 1 er der ikke meget skjul at finde. Ved Hønseriet er der et slæbested - til mindre småbåde. Det er ikke et slæbested for oceangående fiskemaskiner. Her må der henvises til Ejby havn eller Holbæk havn.

Plads 3

Plads 2 afløses ved nordspidsen af vigen med plads 3. På denne pynt strækker der sig et muslingerev ud i vandet. Vanddybden er lav et godt stykke ud, men det betyder ikke at fiskene ikke går tæt på land. Denne plads fisker godt fra september og frem til isen lægger sig. I maj er det er fin lokalitet til hornfisk. Plads 3 fisker godt 200-300 meter op mod Hammerbakker. OBS - Isefjorden har en bestand af multer. Multerne holder af at svømme rundt inde på det lave vand specielt i sensommermånederne. Bliv nu ikke for febrilsk, hvis du ser "ørreder" inde på det lave vand, og de er helt uinteresseret i hele sortimentet i din blink/flueæke. Så er "ørrederne" med garanti multer...

Vellerup Vig
© scandicangler.com Lars Laursen

Første plads på sydsiden af vigen starter lidt vest for det lyserøde bondehus. Pladsen kommer du ned til enten ved at gå de 1000-1200 meter langs skovvejen eller parkere ved åen og gå langs med vandet. Fredningszonen stopper ved en stenpynt. Det er rester af et gammelt færgeleje fra dengang da Munkholmbroen endnu ikke var opført. Dengang var der en færgeforbindelse mellem Vellerup Vig, Ejby og Holbæk. Fiskeri på østsiden af stenpynten er ikke lovligt. Uden for stenpynten mod nordvest bliver der hurtigt dybt. Hvis man fra kanten af stenpynten går stik vest er der først et lille badekar og derefter en banke fyldt med ålegræs. Affisk dette område før du vader ud. Ud mod vest over til betonbroen er bunden overgroet med ålegræs. Denne plads kan være vanskelig at affiske ved lavvande samt i det tidlige efterår hvor ålegræsset stadig står højt over bunden.

Plads 5

© scandicangler.com

Ikke langt fra plads 4 strækker der sig en beton mole ca. 60 meter ud i vandet. Ved højvande kan man ikke se denne betonmole da den ligger under vand. Lidt vest for molen ligger der en stor sten som er blottet ved lavvande. Vadefiskeriet foregår ca.. 50-75 meter fra land (afhænger af vandstanden). Strækket består af ålegræs med store pletter af sand. Ved disse sandpletter er der som regel en fordybning ned på mellem 15-40 cm. Pas på når du vader.

Plads 6

© scandicangler.com

Vigens sydvestlige hjørne udgør plads nr. 6. Her kan man vade ca. 50 meter ud i vandet for lige pludselig at opdage at der bliver hurtigt dybt. Her kan du nemt kaste din agn ud på over 4 meter vand. Denne plads må være at foretrække i det tidlige efterår og om foråret. I maj måned bliver området invaderet af hornfisk. På denne lokalitet er der også mulighed for at træffe multer i sensommermånederne. Det var i øvrigt på denne plads at jeg i december måned 1996 fiskede en hverdagseftermiddag sammen med en af mine gode fiskevenner. Vejret var lidt dunkelt, da det var midt på eftermiddagen. Der var ikke en vind der rørte sig. Overfladen var som et spejl. Enhver bevægelse tæt på overfladen ville vi nemt kunne se. Jeg synes, at jeg på et tidspunkt havde set en bule omkring en bøje, men jeg var ikke helt sikker. Jeg havde allerede fisket området af. Efter et kvarters pause prøvede jeg igen. Jeg vadede i vand til knæet, da det pludselig sagde bang, og min UL-kyststang fleksede i bund. Straks kom der en bølge 30 meter fra mig der blev efterfulgt af en mørk pæn fisk der kastede sig ud af vandet - Antiklimaks! Her får man hug af en god fisk og så er det en farvet havørred -midt i fredningen. Straks blev mine følelser for denne fisk reduceret til nul. Den skulle jo alligevel sættes ud igen så om den faldt af nu eller jeg selv skulle tage den af var et fedt. Efter at jeg havde fightet fisken nogle minutter så jeg pludselig en underlig violet stribe midt på siden af fisken. Det lignede en farvet havørred, men alligevel gjorde det ikke. Der gik endnu nogle minutter før jeg var sikker på min sag. Det var en farvet fisk, men ingen havørred. Det var en farvet regnbueørred der ikke kunne stå for fristelsen af Hans's hjemmelavede wobler. Efter endnu et par minutter kom fisken i nettet. Min fiskelykke havde tilsmilet mig alligevel. Inde på land kunne jeg konstatere, at regnbueørreden vejede 3,1 kg og målte 59 cm. Man kunne tydeligt se, at det var en fisk der var undsluppet fra et havdambrug. Halen var noget flosset. Men heldigvis er der ingen fredning på regnbueørreder, så jeg kunne med god samvittighed tage denne fisk med hjem.

Generelt for alle pladser

I vinterhalvåret er vandet ofte meget klart vand - specielt hvis vinden har været svag i en længere periode. Sigt på mellem 10-15 meter er ikke usædvanligt. Ørrederne spotter på lang afstand din agn, og har masser af tid til at undersøge hvad der rør sig i vandet. Fisk derfor din agn hurtigt ind, så ørrederne ikke har for meget betænkningstid. Dette gælder også selvom vinden frisker op fra vest og vandet er uklart. Personligt foretrækker jeg at fiske i pålandsvind hvor vandet ligner kakaomælk. Vandstanden i Vellerup Vig er meget afhængig af vindretningen. Højvande er lige mig, men det afhænger af hvilken plads jeg besøger. Vandstanden kan godt variere op til 1,5 meter fra min. til max. Ved højvande kan man affiske plads 3 og 4 i kondisko med glimrende resultat til følge. I sommerhalvåret er en del af pladserne meget vanskelige at fiske på da ålegræsset står højt. Det er nok også en af årsagerne til at denne vig er så populær blandt lystfiskere i den kolde del af året. Til sidst til jeg sige, at vigens ørreder er lunefulde. Man kan have stået og fisket i 4-5 timer og ikke set skyggen af fisk og pludselig opleve, at vandet koger. Eller man kan forlade den tilsyneladende fisketomme vig, og dagen efter høre rygter om forrygende fiskeri en halv time inden solen gik ned! Der er altid chance for fisk så længe du har din agn i vandet.

Facebook Comments Box