Share |

Indhold om Flueliner:

Få overblik og orden over dine flueliner.

En simpel og hurtig metode at lave loops på flueliner...

Step by step instruktion - lav loop på linens kerne...

En ny geddeflueline på markedet bliver testet...

VISION ACE-serien er et solidt kort at satse på..

Denne linetype har fundet sin plads på markedet - læs her om fordel og ulemper...

RIO er meget mere end karneval. Læs om flueliner og højteknologi...

Vision har i år sendt to nye liner på markedet, som er interessante for både ørred- og havørredfiskere. Target og Presentation 2 er navnene – vi har prøvet dem.

Hvilke knuder er det man ender med at bruge, når man binder knuder professionelt hver eneste dag. 

Vi har testes LOOP's nye specialline til åfiskeri...

Ny prisbillig tropisk saltvands line fra Rio. Linen består af en selvsmørende coating bygget på en flettet...

Næsten samtidigt er to nye geddeflueliner landet på markedet. Vi tog dem med på et par geddejagter…

Running- og shootingliner er populære ikke mindst i kystfluefiskerens udrustning. Ofte bliver begge liner på dansk kaldt skydeliner, men det øger forvirringen. De er nemlig vidt forskellige.

ScandicAngler har prøvet en af markedets mange runningliner. Læs udfaldet !

Scientific Angler’s er netop kommet med en ny flueline der er forbedret på især to væsentlige områder.